Privacy Policy

व्यक्तिगत गोपनीयता सुरक्षित राखण्याचे धोरण

जागरूकता समूहाच्या www.jagrukta.org या संकेतस्थळाला भेट दिल्याबद्दल आपले मनःपूर्वक धन्यवाद..! आपली व्यक्तिगत गोपनीयता सुरक्षित राखण्याच्या, तुमच्या अधिकाराचा आम्ही आदर करतो. आमच्या व्यवसायाचा हा एक महत्वपूर्ण पैलू आहे. आमच्या फाउंडेशनचे ‘व्यक्तिगत गोपनीयता सुरक्षित राखण्याचे धोरण’ हे अगदी साधे आणि सरळ आहे. तुम्ही आमच्या संकेतस्थळाला भेट दिल्यानंतर तुमची इच्छा नसेल तर तुमची व्यक्तिगत माहिती आम्ही आमच्याकडे साठवून ठेवत नाही.

माहिती जमा करणे आणि स्वयंचलनाने साठवणे

जर तुम्ही आमच्या संकेतस्थळाला भेट दिलीत, पाने वाचलीत आणि काही माहिती डाऊनलोड केलीत पण आमच्या कोणत्याही सेवेसाठी नोंदणी केली नाहीत, तर आम्ही तुमच्या भेटीबाबत काही विशिष्ट माहिती स्वयंचलित पद्धतीने साठवून ठेवतो. मात्र, या माहितीवरून तुमची नेमकी ओळख पटू शकत नाही.

आमच्याकडे जी माहिती स्वयंचलित पद्धतीने जमा होते, त्यामध्ये तुम्ही कोणते ब्राऊजर वापरता (उदा. नेटस्केप, इंटरनेट एक्सप्लोरर इ.), कोणती ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्ही वापरता (उदा. विंडोज ९८ किंवा मॅक ओएस इ.) आणि तुम्हाला इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्या कंपनीचे नाव (उदा. अमेरिका ऑनलाईन, सत्यम ऑनलाईन, मंत्रा ऑनलाईन, वीएसएनएल इ.), तसेच तारीख तथा तुम्ही भेट दिलेली वेळ आणि संकेतस्थळांवरील कोणकोणत्या पानांना तुम्ही भेट दिलीत याबाबत माहिती जमा करण्यात येते. काहीवेळेस आम्ही ही व्यक्तिगत नसलेली माहिती आमच्या संकेतस्थळाच्या डिझाईनमध्ये, मजकुरात सुधारणा करण्यासाठी आणि मुख्यत: वाचकांना उच्च प्रतीचा ब्राऊजिंग अनुभव देण्यासाठी वापरतो.

आपली व्यक्तिगत माहिती जमा करणे

तुम्ही तुमची माहिती स्वत:हून दिल्यानंतरच आम्ही ती माहिती आमच्याकडे जमा करतो. एखाद्या व्यक्तीची ओळख पटेल अशी माहिती ज्यामध्ये नाव, पत्ता, मेल आयडी आणि तुमची आवड अशी माहितीसुध्दा आम्ही जमा करतो. विविध कारणांसाठी ती वापरली जाऊ शकते. उदा. तुम्ही तुमचे नाव आणि मेल आयडीची नोंदणी आमचे न्यूजलेटर मिळवण्यासाठी अथवा आपली प्रतिक्रिया पाठवण्यासाठी देऊ शकता.

त्रयस्थ व्यक्तीकडून अथवा संकेतस्थाळावरून माहिती जमा करणे

आमच्या संकेतस्थळावर काही वेळेस अन्य संकेतस्थळांची लिंक दिली जाते. या संकेतस्थळांचे व्यक्तिगत गोपनीयता सुरक्षित राखण्याचे धोरण कदाचित आमच्या धोरणापेक्षा वेगळे असू शकेल. या संकेतस्थळांना भेट देणाऱ्यांनी त्या संकेतस्थळांच्या व्यक्तिगत गोपनीयता सुरक्षित राखण्याच्या धोरणाची नीट चौकशी करावी. त्यांच्या या धोरणावर आमचे कोणतेही नियंत्रण नसते.

तुम्ही आमच्या वेबपेजवर ज्या जाहिराती पाहत आहात, त्या आम्ही प्रतिष्ठित अशा त्रयस्थ संस्थेमार्फत (थर्ड पार्टी) स्वीकारलेल्या असतात. या जाहिराती देताना हे त्रयस्थ तुमच्या ब्राऊजरवर काही कूकीज ठेवू शकतात. त्यामार्फत तुम्ही भेट दिलेल्या वेबपेजबाबतची माहिती (तुमचे नाव, पत्ता, इ-मेल इ. यांचा समावेश यामध्ये असणार नाही.) गोळा केली जाऊ शकते. आपल्या आवडीच्या वस्तू अथवा सेवांच्या जाहिराती तुमच्यापर्यंत पोहोचविण्यासाठी त्याचा उपयोग होतो.

इतर संकेतस्थळांना जोडणे

आमचे jagrukta.org हे संकेतस्थळ वर्ल्ड वाईड वेब (www) मध्ये इतर संकेतस्थळांशी जोडलेले आहे. या संकेतस्थळांचे व्यक्तिगत गोपनीयता सुरक्षित राखण्याचे धोरण आमच्या अधिकारात येत नाही. ज्यावेळेस तुम्ही आमच्या सर्व्हरवरून बाहेर पडून या संकेतस्थळांवर जातात तेव्हा तुम्ही पुरवलेली कोणतीही माहिती वापरण्याचे अधिकार हे तुम्ही वापरत असलेल्या संकेतस्थळाच्या व्यक्तिगत गोपनीयता सुरक्षित राखण्याच्या धोरणानुसार असतील. त्यामुळे तुम्ही त्यांचे व्यक्तिगत गोपनीयता सुरक्षित राखण्याचे धोरण वाचून पुढील कार्यवाही करावी असा सल्ला आम्ही देतो.

प्रश्न तथा तक्रारीचे निराकरण

निराकरणाची पध्दत :

तुम्ही पुरविलेल्या माहितीच्या वापराची प्रक्रिया अथवा या धोरणाचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास याविषयीची तक्रार तातडीने आमच्या ‘तक्रार अधिकारी’कडे खाली दिलेल्या पत्त्यावर लिखित स्वरुपात अथवा jagruktasampadak@gmail.com या मेल आयडीवर पाठवावी.

तुमच्या तक्रारीमध्ये खालील माहितीचा समावेश असणे गरजेचे आहे.

  1. तुमचे संपूर्ण नाव, पत्रव्यवहाराचा पत्ता, मेल आयडी आणि मोबाइल क्रमांक.
  2. बातमी अथवा लेखाचा मथळा (Headline), दिनांक आणि लिंकबरोबर तक्रारीचा विषय आणि ओळखीसाठी म्हणून तुम्ही पुरविलेल्या माहितीचा उल्लेख अवश्य करावा.
  3. माहिती वैयक्तिक अथवा संवेदनशील व्यक्तीगत आहे, याचा स्पष्ट उल्लेख करावा.
  4. तुम्ही तुमच्या तक्रारीला पूरक म्हणून काय कागदपत्रे जोडली आहेत त्याचा तपशील देणे आवश्यक आहे.
  5. तुम्ही तक्रारीसोबत सादर केलेली कागदपत्रे आणि माहिती पूर्ण आणि अलिकडच्या काळातील असून असत्य नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र देणे बंधनकारक आहे.
  6. तुम्ही दिलेल्या नोटमधील माहिती बिनचूक असली पाहिजे आणि ज्या बद्दल तक्रार केली आहे तो विषयही संयुक्तिक असला पाहिजे, या बद्दलचे निवेदन.
  7. तुम्हाला आमच्या गोपनीयतेच्या धोरणाबाबत काही प्रश्न अथवा सूचना असतील तर तुम्ही आमच्याशी संपर्क साधू शकता. यासाठी तुम्ही वर दिलेल्या संपर्क माहितीचा वापर करू शकता.

या कार्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तीशिवाय अन्य कोणत्याही व्यक्तीशी संपर्क साधल्यास त्याची जबाबदारी जागरूकता समूह घेणार नाही.

जेव्हा तुम्ही एखाद्या व्यक्तीबाबत तक्रार कराल तेव्हा ती थेट त्या व्यक्तीशीच संबंधित असली पाहिजे. तसेच तुम्ही नोंदवलेल्या घटनेशी त्या व्यक्तीचा थेट संबंध असला पाहिजे. वाद-विवाद निर्माण होऊ शकणारी, एकांगी किंवा दूरचा संबंध जोडलेल्या तक्रारीची दखल घेतली जाणार नाही.